• Zalecenia po zabiegu
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław

Zalecenia po zabiegach stomatologicznych w gabinecie dentystycznym CLINIDENT - Wrocław


Po wykonaniu każdego zabiegu stomatologicznego należy bezwzględnie stosować się do wskazówek lekarza stomatologa. Jest to najważniejsza zasada – całkowicie musimy się do niej dostosować. Każdy zabieg jest inny i wymaga innego postępowania, dodatkowo medycyna nie podlega standaryzacji – każde postępowanie jest dobierane indywidualnie do Pacjenta. Znaczy to tyle, że nawet po najprostszych identycznych zabiegach, zalecenia stomatologa mogą się znacznie różnić w przypadku dwóch osób. Lekarz stomatolog wykonujący zabieg poznaje dokładnie stan zdrowia Pacjenta i warunki panujące w jamie ustnej. Na tej podstawie zaleca odpowiednie postępowanie, które będzie najodpowiedniejsze w tym indywidualnym przypadku. Jeśli lekarz stomatolog zaleci nam powstrzymanie się od jedzenia przez pół godziny, a naszemu znajomemu po tym samym zabiegu przez godzinę, nie znaczy to, że ktoś się pomylił! Każdy ma rację w tym przypadku, każdy przypadek jest inny i wymaga innego traktowania.

Istnieje kilka podstawowych zasad, których powinniśmy przestrzegać nawet jeśli nie zaleci nam ich lekarz dentysta. Są to:

  • Bezwzględne utrzymanie jak najlepszej higieny jamy ustnej – zasady utrzymania higieny mogą się różnić zależnie od zabiegu, jednak sama idea pozostaje niezmienna.
  • Powstrzymywanie się od jedzenia i picia przez pewien czas po zabiegu dentystycznym – jest to najczęstsze zalecenie po wizycie w gabinecie stomatologicznym Wrocław CLINIDENT. Ma zapobiec uszkodzeniom zębów, uzupełnień, czy podrażnieniom ran po ekstrakcji. Jednak w przypadku wykonywania protez całkowitych zaleca się jak najszybszy powrót do normalnego jedzenia.
  • Zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności – ma to na celu jak najszybsze zareagowanie na jakiekolwiek nieprawidłowości, ból, czy niewygodę. Należy pozostać w kontakcie z lekarzem stomatologiem i reagować na każdą niepokojącą oznakę związaną z miejscem zabiegu.