• 71 3634597
  • Implanty
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław
Czy przydatne?
84% pozytywne
26 głosów

Czy istnieje jakieś ryzyko związane z wszczepieniem implantów


Prawidłowo przeprowadzony zabieg wszczepienia implantów zębowych we Wrocławiu, przy korzystnych warunkach ogólnych oraz tych, panujących w jamie ustnej Pacjenta, nie niesie zwykle ryzyka. Jednak komplikacje takie jak obrażenie nerwów czy naczyń krwionośnych są możliwe. Powszechnie po zabiegu implantacji zębowej mogą pojawić się niewielkie, przejściowe dolegliwości bólowe oraz obrzęk tkanek miękkich. Aby nie dopuścić do wystąpienia poważniejszych powikłań, Pacjenci przez kilka dni po zabiegu implantacji zębowej przyjmują antybiotyk.

Jeżeli implant zębowy jest umieszczany przez wykwalifikowanego implantologa to ryzyko odrzucenia implantu zębowego jest bardzo niewielkie.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ilość niepowodzeń w stosowaniu implantów zębowych stomatologicznych bardzo się zmniejszyła. Jest to wynikiem postępu w technikach konstrukcyjnych, chirurgicznych i protetycznych, a także następstwem stosowania nowych materiałów, mogących nie tylko bezpośrednio reagować z żywą tkanką, ale i dających silne wiązania z kością. Osseointegracja oznacza zrost żywej tkanki kostnej z tytanową powierzchnią implantu zębowego. Element tytanowego implantu zębowego umieszczony w kości posiada powierzchnię, na której mogą zachodzić komórkowe i tkankowe reakcje gojenia. Reakcje te mogą, ale nie w każdym przypadku muszą być jednakowe. W celu zwiększenia powierzchni osseointegracji implanty zębowe mają różne powierzchnie opatentowane przez różne firmy. Współczesne techniki diagnozowania nie są w stanie określić w jakim stopniu i czy w ogóle organizm w pełni przyjmie implant zębowy. Za wystarczające podstawy do oceny kwalifikacji Pacjenta do zabiegu przyjmuje się wywiad z Pacjentem, analizę zdjęć radiologicznych oraz kliniczne badanie. Jednak na ich podstawie można rozpatrywać jedynie w przybliżeniu gęstość struktury kostnej wokół wszczepu i fakt utrzymania bądź odrzutu implant zębowy. Ostateczną weryfikację tej oceny chirurg jest jednak w stanie uzyskać dopiero podczas wykonywania samego zabiegu implantacji, ponieważ ma wtedy bezpośredni wgląd w pole operacyjne oraz może ostatecznie ocenić ilość i jakość kości. Pacjent wspólnie z lekarzem stomatologiem musi być tego świadomy i wspólnie z lekarzem stomatologiem dbać o utrzymanie efektów implantacji. Jeśli żywotność implantacji zębowej ma być długa to potrzebna jest duża doza samodyscypliny i wyjątkowa dbałość o higienę jamy ustnej!

Mimo, że nie jest możliwe ustalenie za pomocą współczesnej diagnostyki potencjalnych zdolności gojenia tkanki kostnej, to wskaźnik powodzenia zabiegów implantacji zębowej jest jak na medycynę bardzo wysoki.

Wykazano, iż 98% zabiegów z wykorzystaniem implantów zębowych zakończyło się pełnym sukcesem. Pewne powikłania to tylko nieznaczny procent przypadków.

Statystyka podaje tylko 1% przypadków powikłań po zabiegu.
W tym dziale: Ryzyko, stopień, odrzucenie, implant się nie przyjął.
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.