Czy przydatne?
84% pozytywne
63 głosy

Odbudowa kości po wszczepieniu implantów zębowych


Do niedawna zabiegi implantologiczne we Wrocławiu były przeprowadzane tylko u Pacjentów posiadających odpowiednią ilość tkanki kostnej. Implanty Wrocław stosowano w kościach szczęk w miejscach, w których istniały odpowiednie jej wymiary i gęstość, co ograniczało wskazania do ich stosowania. W przypadkach jakichkolwiek ograniczeń kostnych zarówno na szerokość czy wysokość trzeba było oferować Pacjentom bardziej kompromisowe i mniej doskonałe rozwiązania. Obecnie coraz częściej planuje się umieszczenie implantów Wrocław tam, gdzie są one najbardziej pożądane z protetycznego punktu widzenia. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi technik augmentacyjnych kości, do których należą: sterowana regeneracja kości (GBR, guided bone regeneration), rozszczepianie wyrostka (ridge splitting), kondensacja osteotomijna i metody kombinowane. W gabinecie implantacji Wrocław - CLINIDENT wykonujemy zabieg sterowanej regeneracji kości (GBR).

Materiałem najczęściej stosowanym jest kość własna Pacjenta czyli tzw. autoprzeszczep. Kość pobierana jest z różnych okolic jamy ustnej (kąta żuchwy, bródki) i wprowadzana w miejsce biorcze. Innym budulcem jest kość pochodzenia zwierzęcego (np. bydlęca) lub materiały syntetyczne (betafosforan trójwapniowy czy bioszkło). Obecnie stosuje się głównie syntetyczne substytuty kostne, które posiadają naturalną, mineralną strukturę kości zbliżoną do ludzkiej tkanki bądź kombinacje kości własnej z materiałem pochodzenia bydlęcego np. Bio-Oss. Oczywiście taka kość pochodzenia zwierzęcego jest materiałem całkowicie pozbawiona białek mogących przenosić choroby.

Odbudowa kości jest jedną z najważniejszych, najbardziej zaawansowanych czynności związanych z wszczepianiem implantów we Wrocławiu. Odpowiednia ilość i jakość kości otaczająca implanty Wrocław jest niezbędnym warunkiem uzyskania oczekiwanego efektu estetycznego i prawidłowego wieloletniego funkcjonowania zębów na implantach. Specjaliści w gabinecie implantacji Wrocław – CLINIC-DENT są w stanie odtworzyć nawet bardzo duże defekty kostne zakwalifikowane jako bardzo trudne. Nowa mocna kość stanowić będzie bardzo dobre zakotwiczenie dla osadzonych w niej implantów Wrocław.

Zastosowanie materiałów kościozastępczych oraz błon kolagenowych jest dziś częścią standartowego postępowania w leczeniu ubytków kości.

Zastosowanie biomateriałów - substytutów kostnych w połączeniu z błoną kolagenową pozwala uzyskać całkowitą regenerację uszkodzonej kości wokół implantu Wrocław lub poszerzyć brakującą kość własną w potrzebnym kierunku. Po okresie 6-9 miesięcy cząsteczki użytego biomateriału ulegają połączeniu z kością i dają podstawę do stworzenia przez organizm nowej struktury kostnej, a następnie ulegają stopniowemu rozkładowi. Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji tkanek, kość jest trwale zmieniona i późniejsze obrazy radiologiczne są często nie do odróżnienia od kości własnej.

Odbudowa po implantacji

Odbudowa po implantacji

W tym dziale: odbubowa kości GBR Wrocław, budowanie kości pod implant, uzupełnienie kości w dziąśle dla implantu, stomatologia gbr wrocław.
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.