• (71) 363-45-97
  • Protezy dentystyczne
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław
Czy przydatne?

Wyciski Protetyczne


Wyciski protetyczne pobiera się od Pacjenta przed wykonaniem pracy protetycznej. Można powiedzieć, że jest to negatyw, z którego odlewa się model gipsowy. Wycisk protetyczny pobiera się na łyżce wyciskowej, na którą nakłada się odpowiednia masę. Taką łyżkę umieszcza się w ustach Pacjenta. W krótkim czasie masa wyciskowa na łyżce wiąże. Po usunięciu łyżki wyciskowej z ust, w masie jest odbity dokładny obraz podłoża protetycznego – zęby, dziąsła, podniebienie. Z takiego wycisku w odlewany jest dokładny model gipsowy w gabinecie dentystycznym CLINIDENT we Wrocławiu. Dopiero na takim modelu technik dentystyczny może wykonać odpowiednią pracę protetyczną.

W tym dziale: Protetyczne, Wyciski