• (71) 363-45-97
  • Protezy dentystyczne
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław
Czy przydatne?

Naprawa Protezy


Protezy zębowe (protezy dentystyczne) mogą ulec uszkodzeniu. Może być to pęknięcie, złamanie, protezy, wypadnięcie zęba lub klamry. Do napraw protezy zębowej zalicza się także dostawienie zęba w przypadku usunięcia zęba własnego. Naprawy protezy zębowej dokonuje protetyk na zlecenie lekarza stomatologa gabinetu dentystycznego CLINIDENT we Wrocławiu, lub technik dentystyczny w laboratorium protetycznym. Wykonanie naprawy protezy trwa od godziny do jednego dnia, w zależności od rodzaju uszkodzenia. Dzięki naprawie protezy zębowej przedłużamy żywotność starej protezy i możemy uniknąć konieczności zaopatrywania się w nowa protezę dentystyczną. Jest to znacznie wygodniejsze, ponieważ do protezy, którą już jakiś czas użytkujemy jesteśmy przyzwyczajeni, jest ona idealnie dopasowana. Do nowej protezy musimy się przyzwyczajać przez pewien czas, nie wspominając znacznie większych kosztach wykonania.

W tym dziale: Protezy, Naprawa