• (71) 363-45-97
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław
Czy przydatne?

Stosowanie klejów do protez dentystycznych


Kleje do protez mogą okazać się przydatne w różnych sytuacjach. Istnieją w postaci żeli, proszków, płynów. Utrzymują protezę na miejscu, dają komfortową pewność, że nic złego się z nią nie stanie. Przydatne dla osób śpiewających, krzyczących (wojskowi wydający rozkazy) dużo otwierających usta.

Kleje te należy stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ciągłe i długotrwałe korzystanie z klei do protez jest niekorzystne
.

Prawidłowo wykonana proteza dentystyczna powinna utrzymywać się we właściwym miejscu samoczynnie. Odpowiednio zaprojektowana płyta protezy wykorzystuje siłę mięśni i podciśnienie powstające między protezą, a błoną śluzową. Jeśli od samego początku używamy kleju do protezy dentystycznej możemy nie zauważyć jej mankamentów, które powinny być niezwłocznie skorygowane przez stomatologa we Wrocławiu lub protetyka gabinetu dentystycznego CLINIDENT, który wykonał daną protezę dentystyczną.

W tym dziale: klej do protezy zębowej, przytwierdzanie protezy do jamy ustnej