• (71) 363-45-97
  • Leczenie kanałowe
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław

Co to jest endometr?


Czy przydatne?

Endometr to elektroniczne urządzenie służące do dokładnego pomiaru długości kanału korzeniowego. Wykorzystuje ono różnice oporności elektrycznej tkanek zęba i tkanek poza zębem. Endometr automatycznie lokalizuje kanały, ich przebieg oraz dokładną głębokość. Pozwala na równomierne i dokładne opracowanie kanału, łatwe i szybkie oczyszczenie kanału nawet o bardzo zakrzywionym kształcie. Dzięki temu urządzeniu można również precyzyjnie wypełnić kanał bez ryzyka powikłań wynikających z niedopełnienia lub przepełnienia. Użycie endometru pozwala także ograniczyć promieniowanie związane z wykonywaniem zdjęć rentgenowskich RTG.

W tym dziale: Endometry, pomiary, badania