• (71) 363-45-97
  • Implanty Wrocław
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław
Czy przydatne?

Odsłonięcie implantu


Po upływie czasu przeznaczonego na osteointegrację (3-6 miesięcy) następuje odsłonięcie implantu. Musimy odsłonić powierzchnię protetyczną danego implantu stomatologicznego i utworzyć tym samym swoisty "tunel" z dziąsła. Będzie ono osłaniać część poddziąsłową ewentualnej korony umieszczonej na implancie. Zabieg związany z tym etapem jest krótki i kończy się umieszczeniem na implancie gładkiej śruby gojącej (healing). Okres gojenia po odsłonięciu implantu stomatologicznego wynosi 14 dni. Śruba gojąca Wrocław ułatwia prawidłowe wygojenie się błony śluzowej w bezpośrenim otoczeniu implantu stomatologicznego, jak również modeluje kształt dziąsła pod przyszłą koronę protetyczną Wrocław, aby uzyskać efekt estetyczny maksymalnie zbliżony do naturalnych warunków. Po 2 tygodniach od odsłonięcia implanty stomatologiczne i tkanki otaczające są przygotowane do wykonania ostatecznego uzupełnienia protetycznego.

Na tym etapie po zintegrowaniu się implantów stomatologicznych (czy pojedycznego implantu stomatologicznego) z kością Pacjenta możemy wykonać pracę protetyczną. Tym samym kończymy część chirurgiczną.
W tym dziale: Osteointegracja, odsłananie implantów, integracja z kością