• (71) 363-45-97
  • Implanty
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław
Czy przydatne?
90% pozytywne
109 głosów

Czym są protezy kulkowe?


Proteza kulkowa jest to proteza typu overdenture odbudowująca całkowicie albo częściowo brakujące uzębienie. Podstawę oparcia dla protezy stomatologicznej stanowią korzenie lub implanty stomatologiczne założone w CLINIDENT Wrocław, a utrzymywane są przez system specjalnych zatrzasków kulkowych. Zespolenie kulkowe oparte jest na wykorzystaniu kulkowego filaru i metalowej albo plastikowej matrycy umieszczanej w protezie. Pozwala ono na łatwe i szybkie wykonanie protezy overdenture o bardzo dobrej retencji i stabilizacji. Wykonanie takiej protezy wymaga jedynie dwóch implantów stomatologicznych w żuchwie i czterech implantów stomatologicznych w szczęce.

W tym dziale: Proteza typu kulkowego, proteza kulkowa