• (71) 363-45-97
  • Kwalifikacje
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław

Kurs dotyczący rozpoznawania, klasyfikacji oraz leczenia złamań szkieletu czaszkowotwarzowego

Kurs dotyczący rozpoznawania,
Kurs dotyczący rozpoznawania,
Opis: Kurs dotyczący rozpoznawania, klasyfikacji oraz leczenia złamań szkieletu czaszkowotwarzowego
Certyfikat dotyczy zagadnień:
Data i miejsce: Warszawa, 29-30 marca 2007