• (71) 363-45-97
  • Kwalifikacje
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław

Uczestnictwo w warsztatach dotyczących zespoleń złamań szkieletu twarzoczaszkowego systemami firmy Synthes

Uczestnictwo w warsztatach dotyczących
Uczestnictwo w warsztatach dotyczących
Opis: Uczestnictwo w warsztatach dotyczących zespoleń złamań szkieletu twarzoczaszkowego systemami firmy Synthes
Certyfikat dotyczy zagadnień:
Data i miejsce: Warszawa, 29-31 kwietnia 2007