• (71) 363-45-97
  • Kwalifikacje
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław

Kurs doskonalący pt. Diagnostyka radiologiczna w chirurgi stomatologicznej i szczękowo-twarzowej

Opis: Kurs doskonalący pt. Diagnostyka radiologiczna w chirurgi stomatologicznej i szczękowo-twarzowej
Certyfikat dotyczy zagadnień:
Data i miejsce: Wrocław, 15-17 czerwca 2005