• (71) 363-45-97
  • Kwalifikacje
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław

Doskonalenie metod diagnostyki, leczenia i profilaktyki w zakresie periodontologii, ortodoncji, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej, endodoncji i protetyki

Diagnostyka, leczenie, profilaktyka, periodontologia, ortodoncja, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka
Diagnostyka, leczenie, profilaktyka, periodontologia, ortodoncja, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka
Opis: Doskonalenie metod diagnostyki, leczenia i profilaktyki w zakresie periodontologii, ortodoncji, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej, endodoncji i protetyki
Certyfikat dotyczy zagadnień: Diagnostyka, leczenie, profilaktyka, periodontologia, ortodoncja, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka
Data i miejsce: Kraków, 6-7 czerwca 2014