• (71) 363-45-97
  • Kwalifikacje
  • ul. Jordanowska 26, Wrocław

Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dotyczącej chirurgii regeneracyjnej wyrostka zębodołowego

Opis: Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dotyczącej chirurgii regeneracyjnej wyrostka zębodołowego
Certyfikat dotyczy zagadnień:
Data i miejsce: Wrocław, 31 marca 2012